DOLG blev etableret af repræsentanter fra de onkologiske afdelinger i 1997. Medlemmer af DOLG er læger, der arbejder med onkologisk behandling af lungecancer.

DOLG deltager også i Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG) som opstod i år 2000 med deltagelse af DOLG, Dansk Lunge Cancer Register, arbejdsgrupper fra Lungemedicin, Thoraxkirurgi, og Patologi, samt andre specialer og samarbejdspartnere.

123
FORMAND
Overlæge
Karin Holmskov Hansen
Odense Universitetshospital

KASSERER
Afdelingslæge, PhD
Mette Pøhl
Rigshospitalet

SEKRETÆR
Overlæge, PhD
Marianne Knap
Aarhus Universitetshospital

Næste møder:
5/2-2020 - RH